Nederlands
DeutschFrançais

Menu

Sluit

AchtergrondinformatieInteractieszoeker
PAXLOVID (nirmatrelvir; ritonavir) is nu toegelaten in België en Luxemburg.

[Er is een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (CMA) verleend in de EU voor PAXLOVID voor de behandeling van coronavirusinfectie 2019 (COVID-19) bij volwassenen die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een hoog risico lopen op progressie naar ernstige COVID-19].

Samenvatting van de Productkenmerken (SPK) Bijsluiter: Informatie voor de Patiënt Authenticiteit waarborgen Interactieszoeker Een bijwerking melden
Blue Box Informatie

Geneesmiddel op medisch voorschrift

CNK 4495-032

Verlenging van de houdbaarheid

Pfizer informeert u dat op de 19 september 2022 een nieuwe houdbaarheidstermijn voor PAXLOVID is goedgekeurd in de Europese Unie (EU).
 

De productinformatie voor PAXLOVID filmomhulde tabletten is bijgewerkt met de nieuwe houdbaarheidstermijn, die is verlengd van 1 jaar naar 18 maanden. De bewaarcondities "Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren" blijven ongewijzigd.  

 

Deze verlenging met zes maanden geldt voor de producten die na deze goedkeuringsdatum worden vervaardigd, en kan bovendien met terugwerkende kracht worden toegepast op PAXLOVID die vóór deze goedkeuring is vervaardigd.
 

Verpakkingen waar op de dozen of de blisters een vervaldatum van 12/2022 tot en met 05/2023 is gedrukt, mogen nog 6 maanden na de gedrukte datum worden gebruikt, zolang de goedgekeurde bewaarcondities "Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren" gerespecteerd worden.
 

De bijgewerkte vervaldata staan hieronder.  

Gedrukte datum

Bijgewerkte vervaldatum

December 2022

Juni 2023

Januari 2023

Juli 2023

Februari 2023

Augustus 2023

Maart 2023

September 2023

April 2023

Oktober 2023

Mei 2023

November 2023

Authenticiteit van PAXLOVID waarborgen

Het originele PAXLOVID product vervaardigd door Pfizer, heeft de naam Pfizer op de doos en wordt verpakt in 5 blisters (aluminium doordrukstrips). Controleer de inscripties op de tabletten om er zeker van te zijn dat de tabletten origineel zijn. Nirmatrelvir filmomhulde tabletten zijn roze, ovaal en hebben de inscriptie “PFE” aan de ene zijde en “3CL” aan de andere zijde. Ritonavir filmomhulde tabletten zijn wit (tot gebroken wit, capsulevormig) en hebben de inscriptie “H” aan de ene zijde en “R9” aan de andere zijde. 

De flappen aan elk uiteinde van de verpakking zijn gelijmd om de fraudebestendigheid van de verpakking te garanderen. 
De buitenverpakking is gecoat met een kleurloze, glanzende film waarop over het gehele oppervlak het patroon van de naam en het logo van Pfizer herhaald wordt. De naam en het logo van Pfizer verschijnen in een contrasterende matte afwerking. 

Als u vermoedt dat de PAXLOVID die u hebt ontvangen mogelijk vervalst is, neem dan contact op met met de lokale vertegenwoordiger op 0800/58 037.

​​​​​​​  

Voor meer informatie:
► 0800/58 037

Volgende paginaInteractieszoeker

Deze website is bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Deze informatie is enkel bedoeld voor educationele redenen. 

 Copyright 2021 Pfizer Inc. Alle rechten voorbehouden.
230089 - Januari 2023