Nederlands
DeutschFrançais

Menu

Sluit

AchtergrondinformatieInteractieszoeker
PAXLOVID®  (nirmatrelvir; ritonavir) is toegelaten in België en Luxemburg.

PAXLOVID® (nirmatrelvir; ritonavir) is toegelaten in België en Luxemburg; nirmatrelvir is ook bekend als PF-07321332

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

Samenvatting van de Productkenmerken (SPK) Bijsluiter: Informatie voor de Patiënt Authenticiteit waarborgen Interactieszoeker Een bijwerking melden
Blue Box Informatie

Geneesmiddel op medisch voorschrift

CNK 4495-032

Verlenging van de houdbaarheid

Op 24 januari 2023 is een nieuwe houdbaarheidstermijn voor PAXLOVID® goedgekeurd in de Europese Unie (EU).

Om meer te weten te komen over deze update, waaronder de houdbaarheidstermijn, klik op de onderstaande knop om de ‘Dear Healthcare professional (DHCP)’ brief te lezen.

Lees de DHCP brief met de aangepaste houdbaarheidstermijn
Authenticiteit van PAXLOVID® waarborgen

Het originele PAXLOVID® product vervaardigd door Pfizer, heeft de naam Pfizer op de doos en wordt verpakt in 5 blisters (aluminium doordrukstrips). Controleer de inscripties op de tabletten om er zeker van te zijn dat de tabletten origineel zijn. Nirmatrelvir filmomhulde tabletten zijn roze, ovaal en hebben de inscriptie “PFE” aan de ene zijde en “3CL” aan de andere zijde. Ritonavir filmomhulde tabletten zijn wit (tot gebroken wit, capsulevormig) en hebben de inscriptie “H” aan de ene zijde en “R9” aan de andere zijde. 

De flappen aan elk uiteinde van de verpakking zijn gelijmd om de fraudebestendigheid van de verpakking te garanderen. 
De buitenverpakking is gecoat met een kleurloze, glanzende film waarop over het gehele oppervlak het patroon van de naam en het logo van Pfizer herhaald wordt. De naam en het logo van Pfizer verschijnen in een contrasterende matte afwerking. 

Als u vermoedt dat de PAXLOVID® die u hebt ontvangen mogelijk vervalst is, neem dan contact op met met de lokale vertegenwoordiger op 0800/58 037.

​​​​​​​  

Voor meer informatie:
► 0800/58 037

Volgende paginaInteractieszoeker

Deze website is bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Deze informatie is enkel bedoeld voor educationele redenen. 

  Copyright 2023 Pfizer Inc. Alle rechten voorbehouden.
  231269 - November 2023